Intézmények

LENGYEL – MAGYAR BARÁTSÁG HÁZA

1941. ben Varga Béla kezdeményezésére a Lengyel menekülteknek iskolát kezdtek építeni a boglári kath. egyházközség tulajdonában lévő Árpád utcai telken. Erre a telekre tervezett Kotsis Iván a templom és a plébánia stílusában- egy kultúrházat. A háborús anyaggazdálkodás miatt az építőanyagokat zárolták, egy kultúrház megépítéséhez pedig sok tégla, mész, cement stb. volt szükség. Ezeket az anyagokat a Belügyminisztérium mentesítette, illetve minden esetben kiutalta és az építkezés a szokott ütemben folyt. Varga Béla ellenőrizte a munkát, fizette az anyagokat, fizette a munkásokat minden hét végén. 1941 őszén még csak egyszer meszelték le a falakat, az ajtók és az ablakkeretek festetlenek voltak, de az építőmester szavai szerint a „plébános úr már nagyon sürgette” , így átadásra került a megépült kultúrház és a lengyel ifjúság minden ünnepélyesség nélkül, de nagy örömmel vette használatba. Az eredeti épület egyszerübb és kisebb volt a mainál. A déli irányba meghosszabbító szárny csak a háború után épült hozzá. A világháború után kultúrházként üzemel a mai napig.


JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZŐLŐSKISLAK

kislakmuvhaz

Az 1960-as években művelődési ház- és bálteremként működött az akkor még önálló Szőlőskislakon a mai épület. Csak később létesítettek benne könyvtárat is.


VÖRÖS KÁPOLNA

voroskapolna

1857 ben építette Bárány Pál családi kápolnának, 1902 ben házasság révén a Gyulai Gaál család birtokába kerül. A kápolna hosszú évtizedekig elhanyagolt állapotban volt 1970-es években vandál pusztítás következtében a kápolna berendezését összetörték, kriptáját feldúlták. 1986 után hozták rendben, és kulturális célokat szolgálva, festették vörösre a külső falait. Legutobb 2006-ban kapott teljes felújítást, ekkor nyerte el mai formáját.


KÉK KÁPOLNA

kekkapolna

A neogót stílusú kápolna 1892-ben épült eredetileg a Körmendy család síremlékeként, de közel negyven esztendeje kultúrális célokat szolgál időszakos kiállítóhelyként.


PINCETÁRLAT

pincetarlat

Az Acsádi kastély pincéjében működik immár másfél évtizede a Pincetárlat. A boglári kulturális élet színtere a Pincetárlat is, ahol képző- és iparművészeti kiállításokat szerveznek.